Hvordan vil vi gentænke skolesystemet?

Børn skal være børn i trygge og inspirerende rammer

Medfødte egenskaber som nysgerrighed, mod og forestillingsevne er essentielle i nutidens verden. Hvordan kan disse evner kultiveres? Og hvordan bør en skole i 2020 i virkeligheden hænge sammen?

Hvis vi vil skabe værdi for os selv og omverden, skal vi først og fremmest trives mentalt og bevare en lyst til at lære. Det er vigtigt, at vi forstår, at vi kan vi lære, hvad vi har lyst til, hvis vi har selvdisciplin og en god forståelse af de teknologiske omgivelser og muligheder vi har omkring os.

Udfordringen er systemet – ikke børnene

Løsningen for det enkelte barn er simpel. Børn har brug for opbakning og en stemme, der bliver lyttet til. Med andre ord skal skolebørn der mistrives, lyttes til, og udvikle sig i et læringsmiljø fri for ensrettende målstyringen. Udfordringen er derfor ikke børnene, men det rodfæstede skolesystems kontraproduktive læringsprincipper der stammer fra 1800-tallet.

Vi har 1.084 folkeskoler i Danmark med over 500.000 elever. Det vil kræve en massiv omlægning og en ny samfundsstruktur, at skabe sunde læringsmiljøer for alle børn, men det vil være den bedste investering for samfundet.

Når den mentale trivsel stiger, vil det naturligt afhjælpe stressepidemien, og de mange milliarder vi bruger på symptombehandling.

Vores mission er at erstatte de traditionelle læringsprincipper med konkrete løsninger, der er baseret på forskning og positive eksempler fra andre skolesystemer:

Vi tror på
 • Individuel opmuntring
 • Pensa og skema bestemt af elev og lærer
 • Plads og påskønnelse til skolelærere
Vi tror ikke
 • Standardiserede karakterer
 • Forudbestemt pensa og skema
 • Målstyret undervisning

Udfordringen er systemet – ikke børnene

Løsningen for det enkelte barn er simpel. Børn har brug for opbakning og en stemme, der bliver lyttet til. Med andre ord skal skolebørn der mistrives, lyttes til, og udvikle sig i et læringsmiljø fri for ensrettende målstyringen. Udfordringen er derfor ikke børnene, men det rodfæstede skolesystems kontraproduktive læringsprincipper der stammer fra 1800-tallet.

Vi har 1.084 folkeskoler i Danmark med over 500.000 elever. Det vil kræve en massiv omlægning og en ny samfundsstruktur, at skabe sunde læringsmiljøer for alle børn, men det vil være den bedste investering for samfundet.

Når den mentale trivsel stiger, vil det naturligt afhjælpe stressepidemien, og de mange milliarder vi bruger på symptombehandling.

Vores mission er at erstatte de traditionelle læringsprincipper med konkrete løsninger, der er baseret på forskning og positive eksempler fra andre skolesystemer:

Vi tror på
 • Individuel opmuntring
 • Pensa og skema bestemt af elev og lærer
 • Plads og påskønnelse til skolelærere
Vi tror ikke
 • Standardiserede karakterer
 • Forudbestemt pensa og skema
 • Målstyret undervisning

Den bedste investering i vores fremtid

At erstatte læringsprincipperne vil ikke alene øge den mentale trivsel, det vil  grave et kreativt potentiale fri og spare den danske stat for milliarder af kroner. Samtidig vil flere danske studenter blive attraktive på det internationale arbejdsmarked.

Derfor vil Learning Mission hjælpe med at gøre Danmark til et foregangsland for fleksible og inkluderende læringsmiljøer. Vi er en organisation af forandringsagenter, der vil lukke kløften mellem de færdigheder, børn lærer i dag, og de færdigheder, vi har brug for i 2020 for at trives og for at fremme en bæredygtig udvikling. Vil du være med?

Hvad vil vi gøre for at erstatte læringsprincipperne?

Der kommer ikke til at ske en politisk forandring uden folkets opbakning. Derfor vil vi skabe en folkelig bevægelse for fri læring. Vigtigst af alt vil oplyse offentligheden om ulemperne ved det traditionelle skolesystems læringsprincipper og fordelene ved at lade børn lære gennem intuitiv udforskning baseret på deres egne unikke kognitive, følelsesmæssige og fysiske evner.

Dette vil vi gøre gennem en oplysningskampagne på sociale medier der starter 16. januar 2020 i håb om at få støtte og medlemmer til vores græsrodsbevægelse. Når et flertal i befolkningen kan se værdien af en transformation af skolesystemet for både mennesker og samfund, kan vi fremskynde den nødvendige politiske reaktion, og vi vil derfra fokusere på at få politikerne til at vedtage en ny skolelov.

Vi ved, at det er omfattende at transformere skolesystemet, og derfor har vi brug for din hjælp. Vil du hjælpe med i læringsrevolutionen?

Vil du blive klogere på hvorfor vi vil revolutionere skolesystemet og måden vi lærer på, kan du læse mere nedenfor.

Transformationen er i gang

Bevidstheden omkring ulemperne ved de traditionelle læringsprincipper øges eksponentielt, og der findes heldigvis allerede sundere læringsmiljøer, der har tillid til lærere og børns intuition. De implementeres i øjeblikket over hele verden med positive resultater, og det er denne transformation, vi ønsker at accelerere.

UNICEF har oprettet rettighedsskoler, der fungerer som certifikater til skoler, der giver børn indflydelse på deres udvikling og uddanner dem i deres rettigheder. FN har også inkluderende uddannelse for alle som en del af deres verdensmål for bæredygtig udvikling.

Sundere læringsmiljøer implementeres i hele verden

Flugten fra folkeskolen er tydelig i Danmark, og mange af de forældre, der vælger folkeskolen fra, vælger i stigende grad hjemmeundervisning, privat- og friskoler. Mange af disse læringsmiljøer er bl.a. inspireret af principperne fra unschooling-filosofien, Montessori-uddannelsen og Sudbury-skolerne, der har større tillid til lærerne og det enkelte barn.

Samtidig er nyere netværk af skoler uden de gamle læringsprincipper ved at vinde frem – bl.a. Agile Learning Centers, der er i gang med at ekspandere sine læringsmiljøer i flere lande.

Vores første projekter

Vi er en nyoprettet græsrodsorganisation og arbejder i øjeblikket på udvikling og fundraising til vores to projekter:

Videodokumentation af sunde læringsprincipper – Sammen med nogle af landets dygtigste uddannelsesforskere vil vi dokumentere de velfungerende læringsmiljøer, vi har i Danmark og dermed inspirere andre skolelærere- og ledere til at se læring og barnets udvikling i et større perspektiv.

En oplysningskampagne på sociale medier med 100 opslag 100 dage i træk. Vi er i gang med at producere 100 forskellige opslag i form af forskningsgrafik, videopodcasts, illustrationer, artikler, inspirerende videoer samt portrætter af mennesker og organisationer, der er en del af løsningen. Hvis du føler, at du kan bidrage, må du endelig give lyd.

Vil du med på rejsen?