Hvad siger FN om uddannelse?

Learning Mission arbejder direkte for verdensmål 4

”Uddannelse er det grundlag, der både gør os i stand til at forstå og gøre noget ved verdens problemer og samtidig gøre livet bedre for os selv.”

I 2015 vedtog alle verdens ledere den mest ambitiøse plan for klodens udvikling nogensinde: Verdensmålene. De udgør 17 konkrete mål, som forpligter alle FN’s medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.

Selvom alle verdensmålene er vigtige og hænger sammen, er verdensmål 4 for os det vigtigste og mest indvirkende af alle målene. Uddannelse er det grundlag, der både gør os i stand til at forstå og gøre noget ved verdens problemer og samtidig gøre livet bedre for os selv.

For at skabe inkluderende læringsmiljøer, må vi transformere skolesystemet

De boglige færdigheder er kun en del af den samlede uddannelse, som også skal danne børnene til at kunne leve sammen fredeligt og forstå menneskets forhold til naturen. Begge dele er vigtige for en bæredygtig fremtid, skriver FN i deres seneste rapport om status på verdensmålene.

FN skriver, at de vil skabe inkluderende læringsmiljøer, og inklusion handler for os om at favne børns forskellighed. Hvis vi vil sikre kvalitetsuddannelse til alle og fremme alles muligheder for livslang læring, er vi ganske enkelt nød til at transformere skolesystemet og afskaffe one-size-fits-all en gang for alle.

Learning Mission fokuserer særligt vores indsats omkring delmål 4.7: Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme en bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig udvikling og en bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikkevoldelig kultur, globalt borgerskab og anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til en bæredygtig udvikling.

Vil du hjælpe børn & samfund?

Learning Mission og delmål 4.7

De boglige færdigheder er kun en del af den samlede uddannelse, som også skal danne børnene til at kunne leve sammen fredeligt og forstå menneskets forhold til naturen. Begge dele er vigtige for en bæredygtig fremtid, skriver FN i deres seneste rapport om status på verdensmålene.

FN skriver, at de vil skabe inkluderende læringsmiljøer, og inklusion handler for os om at favne børns forskellighed. Hvis vi vil sikre kvalitetsuddannelse til alle og fremme alles muligheder for livslang læring, er vi ganske enkelt nød til at transformere skolesystemet og afskaffe one-size-fits-all en gang for alle.

Learning Mission fokuserer særligt vores indsats omkring delmål 4.7: Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme en bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig udvikling og en bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikkevoldelig kultur, globalt borgerskab og anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til en bæredygtig udvikling.

Penge er vigtigt – men det er ikke alt!

Vi har brug for en transformativ tilgang, hvis de 17 verdensmål skal implementeres i 2030. Det betyder, at vi alle grundlæggende må ændre vores måde at leve på ved at bringe bæredygtighed ind i vores hverdag. Til det får vi brug for en helhedsorienteret tilgang, hvor bæredygtighed også bliver en integreret del af skolens virke og dannelsesopgave. Det kræver, at det bliver konkret for skolerne, hvad bæredygtighed betyder for dem.

Derfor støtter Learning Mission op om 2030-skolerne, Verdenstimen i uge 36, Aktion Verdensmål, CHORA 2030, samt UNESCOs rolle i forhold til at koordinere arbejdet med at indfri Mål 4.

Læs mere om verdensmålene her:
https://www.verdensmaal.org
https://www.verdensmaalene.dk
https://astra.dk/verdensmaalnu