Vores medlemmer er bevægelsen

loading…
25% 50% 75%
paper plane
0% 50K

Når vi har 50.000 medlemmer i vores organisation,
går vi til Christiansborg og forlanger en politisk reaktion.

Bliv medlem

Du kan blive medlem af vores organisation for kun 20 kr. om måneden. Som medlem modtager du nyt fra os en gang om måneden. Din støtte går til vores projekter. Der er ingen binding, og du kan blive en del af Learning Mission lige her:

Bliv livslanglæringsmedlem

Med en donation på 10.000 kr. bliver du medlem af Learning Mission for resten af livet. Du er med til at gøre Danmark til forgangsland for sunde læringsmiljøer, der tilgodeser og fremmer de vigtigste egenskaber i det 21. århundrede. Du er med til at sikre, at de kommende generationer bevarer lysten til at lære hele livet og bliver i stand til at løse fremtidens udfordringer. På sigt bliver du forhåbentlig del af en global bevægelse til gavn for børn, unge og samfund ved at anerkende verden som en lærerig legeplads.

Bliv supporter

En alternativ mulighed uden krav om bidrag er at vise din opbakning ved at oplyse dit navn og dermed give din interessetilkendegivelse for Learning Mission - det er ganske gratis.

Virksomheder for fri læring

For 10.000 kr/året kan du støtte livslang læring og arbejdet for et friere og sundere skolesystem. Her er tre gode årsager til at blive virksomhed for fri læring:

  • I hjælper nutidens skolebørn
  • I styrker fremtidens arbejdsmarked
  • I Skriver jer i historiebøgerne

Giv en donation

For at skabe en bæredygtig organisation er vi afhængige af støtte fra private og virksomheder, der kan se værdien i at ændre skolesystemet. Udbredelsen af Learning Mission og vores indvirkning afhænger af donationer. I vores årsrapport kan du læse, hvad støtten bruges til.

Blive strategisk partner

Hvis du ligesom os arbejder for, eller kan se værdien i at transformere skolesystemet, og kan se muligheder i et partnerskab, må du hellere end gerne kontakte os på info@learningmission.org.

Vi arbejder aktivt for FN's Verdensmål 4 om at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslanglæring. Derudover har vi fokus på Verdensmål 3: Sundhed og Trivsel, mål 8: Anstændige jobs og Økonomisk vækst og mål 17: Partnerskaber for handling.

Spred budskabet

Hvis vi vil løse udfordringerne med skolekrisen, er vi først og fremmest nødt til at skabe opmærksomhed omkring nødvendigheden af at ændre skolesystemets læringsprincipper. For at fremkalde den ønskede politiske ændring i vores skolelovgivning, vil vi derfor starte med at oplyse befolkningen og mobilisere en bevægelse.

Ved at fortælle dit netværk om Learning Mission eller ved at dele vores hjemmeside og budskaber på dine sociale medieplatforme, hjælper du os allerede.

Tusind tak for, at din nysgerrighed har bragt dig hertil 🙏

Scroll til toppen