LEARNING MISSION SAMLER DANMARK OM AT TRANSFORMERE SKOLESYSTEMET

VIL DU VÆRE MED?

Hvorfor er der behov for at
transformere skolesystemet?

Hvorfor er der behov for at transformere skolesystemet?

Learning Mission er en ny græsrodsbevægelse, der vil samle Danmark om nødvendigheden for at transformere skolesystemet.
Vi drømmer om en skole, hvor børn og unge i endnu højere grad kan lære gennem inspiration og vejledning ud fra deres naturlige nysgerrighed og individuelle strukturbehov.

loading...
25% 50% 75%
paper plane
0% 50K

Når vi har 50.000 medlemmer i vores organisation, går vi til Christiansborg og forlanger en politisk reaktion.

FØLG MED PÅ REJSEN

Scroll to Top