Skole tager nye læringsprincipper i brug: Her skal eleverne selv være med til at tilrettelægge pensum

Vi har en glædelig nyhed i denne verdensforandrende tid. Cirkelskolen åbner nemlig op efter sommerferien og erstatte de traditionelle læringsprincipper med ensretning, 45-minutters moduler, og aldersopdeling.

Cirkelskolen er ny skole der tager det bedste både fra erhvervslivet, uddannelsessystemet, personlig udvikling og en holistisk og bæredygtig tilgang til at drive skole.

En skole der matcher den tid vi er i og den tid vi går i møde og dermed klæder vores børn på til en fremtid som ingen endnu kender.

Dermed også en skole der altid vil være i udvikling. Derfor søsættes Cirkelskolen også i samarbejde med Learning Mission som deres research center, der støtter Cirkelskolen i at være på forkant med læring, pædagogisk tilgang, pensum og personlig udvikling som både er tidssvarende, relevant og i overensstemmelse med skolens værdier.

Jeg brænder for at skabe glæde og trivsel gennem en hjerte- og værdibaseret kultur i hverdagen hos børn og lærere.

Selina JazzSkoleleder

Tesen for Cirkelskolen i Værløse er, at “lykkelige børn forandrer verden.”

Børnene skal lære i deres eget tempo og på forskellige måder, der samtidig bevarer børnenes naturlige lærelyst og livsglæde.

Eleverne får her medbestemmelse ift. hvad og hvordan de lærer de enkelte dele af pensum, samt får mulighed for hver 4. uge at fordybe sig i sin passion.

Eleverne har individuelle læringsplaner i stedet for at skulle gennem test og standardiserede karakterer.

Cirkelskolen vil fra start af dokumentere udvikling og læring og giver dermed værdi tilbage til Learning Mission. Learning Mission kan bruge denne dokumentation og erfaring til at sprede værdi til andre skoler og sprede erfaringer og bevidsthed om en fornyet tilgang til uddannelsessystemet ud til resten af verden.

I samarbejdet mellem Learning Mission og Cirkelskolen vil vi bevise, at børn der lærer frit gennem inspiration og vejledning, vil skabe mere værdi og trives bedre i det 21. århundrede.

Cirkelskolen åbnede i sommeren 2020, og hvis du vil lære mere om skolen eller blive en del af den, kan du besøge cirkelskolen.dk.