Billeder af Frida Gregersen, Tekst af Charlotte Dunk Ullmann

Danna Jørgensen er frivillig i Learning Mission, og er uddannet psykolog med erfaring i unge mennesker. Hun møder jævnligt unge der har angst, depression eller stress. Det er vigtigt for Danna at belyse sammenhængen mellem skole og generel trivsel, da hun oplever hvor afgørende trivsel er for, at børn er i stand til at lære.

Danna brænder for at hjælpe på netop dette område.

“I mit arbejde som psykolog er min fornemmeste opgave at forbedre den mentale trivsel blandt børn og unge. Mental trivsel skal komme før målstyring, for vi kan ikke styre mod mål, hvis vi ikke har det godt og finder os godt tilpas i livet.”

Danna ønsker fokus på mentalt og fysisk helbred i nuet mere end på børns fremtid om 15-20 år. Særligt for at mindske det store pres på børnene, som hun ofte oplever i sit arbejde som psykolog.

Fremtidens undervisning bør styrke børn og unge i at blive kreative og omsorgsfulde ledere i deres eget liv. Det kræver blandt andet, at vi lader børn tage selvstændige beslutninger og ikke kun adlyde ordre.

Danna JørgensenPsykolog og udviklingskonsulent

Derfor arbejder Danna for, at skolen bliver et sted hvor børnene kan tage deres drømme og passion med, og udvikle sig som de mennesker, de er. Et sted hvor det er tilladt at prøve sig frem, og hvor der er plads til at fejle.

“Børn lærer som forskere. Derfor er det vigtigt, at vi giver dem plads til at øve sig.”

Danna tror på, at der er mange veje til læring, og at disse skal omfavnes af skolen. Så vil børnene ikke bare trives bedre i skolen, de vil klare sig bedre i livet i det hele taget.

“Sammen kan vi skabe skoler, hvor pædagogik, læringsmiljø og undervisning spiller sammen og giver børnene et meningsfuldt hverdagsliv i skolen. Så kan de blive dygtige, omsorgsfulde, samfundsbevidste mennesker, der kan navigere i det 21 århundredes kompleksitet.”