Hannah Klinge, 20 år

Voksne bestemmer alt. Intet barn i Danmark har en formel indflydelse på indretningen af vores samfund. Ikke engang på det sted, hvor alle landets børn befinder sig på fuldtid. Stedet, der har eksisteret mere end 200 år, men som endnu ikke er fuldstændig tilpasset den gruppe mennesker, som det år efter år omslutter.

Skolens system er et rum, hvis fundament blev lagt uden hensyntagen til barnets perspektiv. Rummets bjælker blev bygget af en accept af vold og straf som en metode for ro og orden. Senere blev væggene imellem bjælkerne malet med nødvendigheden af respekten for børn. Vinduerne blev pudset, så der kunne ses længere ud i verden. Loftet blev højere, så der blev mere plads til hvert barn. Og lidt efter lidt blev skolens rum et sted for facilitering af læring, udvikling og trivsel. Men det er endnu det forældede fundament, som skal bære dette rum. Et fundament, som børns stemme ikke er støbt ind i.

Giver det mest mening at inddrage eller udelukke den gruppe mennesker i indretningen af et system, der skal danne dem? At udelukke børnene er vel som at konkludere, at de ikke har noget nyttigt at sige om indretningen af skolesystemet? Kan vi konkludere det?

Da du var barn og gik i skole, hvad syntes du om det? Var du tilfreds med skolens system? Brød du dig om den generelle undervisning, hvor du formentlig sad ned og lyttede til lærerens ord? Oplevede du at få lov til, at fordybe dig i eller øve dig på det, der virkelig interesserede dig? Glædede du dig over at skulle lære nøjagtig det samme som dine klassekammerater? Fandt du karaktererne gavnlige? Fik du bevæget dig så meget som din krop havde brug for? Syntes du, at størstedelen af de 10 års mange timer i skolen var meningsfulde?

De nationale trivselsmålinger fra 2018 viste, at knap 50% af eleverne fra 4.-9. klasse mente, at undervisningen var spændende ”en gang i mellem”.[1] Når så mange børn ikke finder undervisningen mere interessant end dette, burde vi så ikke spørge dem, om de har idéer til, hvordan deres skolehverdag kunne blive mere spændende?

[1] Dansk Center for Undervisningsmiljø december 2018, Resultater fra den nationale trivselsmåling 2018 Tabelrapport,https://dcum.dk/media/2576/dcumtrivselsma-lingtabelrapport2018.pdf

Kan du huske, om du havde idéer til og drømme om, hvordan skolen kunne have været bedre? Hvis barnet i dig nikker, mon så ikke at dagens børn også gør det?

Hannah KlingeSkribent

I 2019 beskrev en gruppe børn og unge deres drømme for skolen. De drømte blandt andet om at blive inddraget langt mere i skolelivet, lege mere, komme tættere på verden og naturen, være mere aktive og have et ”større fællesskab mellem voksne og børn”.[1] Og det viser sig, at børnenes drømme stemmer overens med det, man ved om læring – at man lærer bedst, når man arbejder aktivt, sansende og skabende med vedkommende indhold i en god stemning.[2]

Lige nu er det op til beslutningstagerne, hvad de lader skolesystemets indretning basere sig på. Og under udarbejdelsen af folkeskolereformen, var eleverne den eneste gruppe, der ikke blev hørt af de relevante udvalg, udtalte tidligere formand Vera Rosenbeck for Danske Skoleelever.[3]  Ville det ikke være på sin plads, at børn fik medbestemmelse over skolen, som i højeste grad omhandler dem og som de skal bruge 10.960 timer af deres liv i? [4] I så fald, hvad er det værste der kan ske?

Måske vil det værste ske, hvis vi ikke retter blikket mod børnene. Hvis vi ikke vælger at lytte til de 659.965[5] skoleelever, som endnu sidder på den samme skolebænk, som du gjorde. Hvis vi ikke lader dem komme til orde med deres idéer og forsøger at handle på deres forslag om det ideelle skolesystem. De forslag, som barnet i dig måske også engang brændte inde med, men som ingen voksne spurgte dig om. Måske vil det værste ske, hvis vi aldrig spørger børnene. For lad os ikke glemme, at døren til vores alles fremtid åbnes fra skolens rum. Så lad os give børnene en stemme og lade dem være med til at forme det rum, som skal forme dem.

[1] Klinge, L,. Sigsgaard E,. Thor Jørgensen, M. (2020) Skole uden skældud. (s. 254)

[2] Corneliussen, C., Fabricius, M. K, Klinge, L., & Krull, P. (2018). Det gode skoleliv. Aaarhus: Aarhus Universitetsforlag. (s. 86-87)

[3] P1 Morgen, d. 3. december 2015 på: http://www.dr.dk/arkivP1/P1Morgen/Udsendelser/2013/03/15/102250.htm

[4] Folkeskole.dk, Danske elever har verdensrekord i skoletimer, https://www.folkeskolen.dk/568845/danske-elever-har-verdensrekord-i-skoletimer

[5] Børne- og undervisningsministeriet, Elevtal i grundskolen, https://www.uvm.dk/statistik/grundskolen/elever/elevtal-i-grundskolen