Billeder af Frida Gregersen, Tekst af Charlotte Dunk Ullmann

Mads Lønnberg er stifter og ildsjæl bag Learning Mission. Mads tilbragte 14 år i skolesystemet, og årene var fyldt med unødvendige nederlag. Han lærte aldrig sig selv og sine styrker at kende, og undrede sig over den manglende tillid til egne evner. Dette ønsker han ikke for andre børn og unge, hvorfor Learning Mission blev født.

“Evnen til at lære og udvikle sig er medfødt, og vi bør først og fremmest stole på menneskets intuition og anerkende, at alle børn har evnen til at lære og skabe værdi.”

Mads peger på vigtigheden af, at vi favner børns forskellighed og tillader dem at fortsætte deres intuitive udvikling og støtter dem med kærlighed, inspiration og vejledning i stedet for at tilpasse dem til et one-size-fits-all system. På den måde tror han på, at mange individer og dermed også samfundet styrkes.

Evnen til at lære og udvikle sig er medfødt, og samfundet kan med fordel facilitere frie læringsrammer og lade børn udvikle sig i forskellige retninger og tempi.

Mads LønnbergInitiativtager

“Jeg forsøgte forgæves at få hjælp, men både mine lærere og forældre påbød mig, i bedste tro, at lave mine lektier, lægge min autodidakte læringstilgang på hylden og fortsætte i skolen. Som teenager var jeg så udkørt, at min far måtte vække mig med koldt vand i hovedet hver morgen, da jeg ikke kunne vågne af min egen alarm.

Senere fik Mads en lægeerklæring, der forsvarede hans fysiske og mentale fravær og gav ham lang snor hos lærerne. Han gennemførte gymnasiet med søvnproblemer, skriftlige advarsler, ubrugelige karakterer og en dyb følelse af utilstrækkelighed. Forsøget på at tilpasse ham til skolen, selv med viden om netop hans forudsætninger, fik ikke Mads til at blomstre. Tværtimod.

“Ved at tilpasse alle børn gennem traditionelle læringsprincipper i et forudbestemt tempo, begrænses deres medfødte egenskaber og individuelle drivkræfter. Alle børn vurderes ud fra samme målinger, og når vi bliver irettesat for ikke at følge med i klassen, tilpasser vi os instinktivt.”

Mads mener, at der er en pris at betale for at tilpasse børn til skolen og ikke omvendt. For når børn mangler indflydelse på deres læringsmiljø kan det påvirke deres relationelle kompetencer og kreativitet.

“Vi er alle forskellige, og derfor er standardiserede målinger hverken fair overfor elever eller lærere.”

Vi lever i en teknologisk verden i konstant udvikling, og hvor 2/3 af nutidens skolebørn får et arbejde, der ikke eksisterer i dag. Derfor mener Mads, at vi bør have tillid til at lade børn udvikle sig naturligt i forskellige retninger uden ensrettende målstyring.

“Der har aldrig været bedre læringsmuligheder, og den lette tilgængelighed af information kan gøre verden til en lærerig legeplads for børn og voksne, men for at manøvrere og trives i denne verden af muligheder, har vi brug for at kende os selv. Vores medfødte og individuelle færdigheder skal plejes og kultiveres, og vi skal lære at drage nytte af teknologien omkring os i stedet for at misbruge den.”

Ved at skabe plads til og hylde børns diversitet og kreativitet tror Mads på, at den stressepidemi vi oplever i store dele af verden og mængden af stress, depression og angst i de traditionelle skolesystemer kan reduceres kraftigt. Ved at omfavne forskelligheder kan skolen blive en transit for et afbalanceret og lykkeligt liv, hvilket vil hjælpe både børn og samfund.

Med Learning Mission arbejder Mads helhjertet for, at det traditionelle skolesystem transformeres hurtigst muligt.