Sammenslutning for
Læring i det 21. århundrede

Vi kan kun forvandle skolesystemet i fællesskab

Learning Mission samler alle de aktører, der ønsker et skolesystem, der er tilpasset til børn og unge – og ikke den anden vej rundt.

Skoleudviklingen sker bedst i tæt samarbejde mellem elever, lærere, pædagoger, skoleledere, uddannelsesforskere, forandringsagenter og andre ildsjæle.

Derfor har vi skabt en sammenslutning, der arbejder ud fra en fælles vision om at skabe et bæredygtigt skolesystem, hvor alle børn og unge trives, udvikler sig alsidigt og efter endt skolegang kan fungere som ansvarsfulde, engagerede borgere.

Vi arbejder alle for verdensmål 4 og for at sikre, at bæredygtighed bliver en integreret del af skolens virke og dannelsesopgave. Til det har vi brug for inkluderende læringsmiljøer, der favner børns forskellighed. Hvis vi vil sikre kvalitetsuddannelse til alle og fremme alles muligheder for livslang læring, er vi nødt til at transformere skolesystemet og afskaffe one-size-fits-all en gang for alle.

Vil du være med?

Organisationer

21steam

21steam

21steam kombinerer den digitale dannelse med alternative og kropsæstetiske læringsformer og skaber derigennem undervisningsforløb til grundskolen, der indbyder lærere og elever til at være fysisk aktive, samskabende samt at idégenerere og tilgå nye alternative problemløsningsstrategier. 21steam skaber undervisningsuniverser, der har fokus på gamification, PBL, samskabelse, medbestemmelse, fysisk aktivitet, leg, fantasi, æstetiske udtryk og selvdannelse.

&LEARNING

&LEARNING

&LEARNING er et team af passionerede skoleudviklere, der brænder for at gøre uddannelsessektoren langt mere entreprenant og bæredygtig. De tror på, at uddannelsessektoren har mange skjulte og uudnyttede ressourcer, som kan bringes i spil med udgangspunkt i innovationsdidaktik, problembaseret læring og andre autentiske tilgange til læring.

Autens

Autens

Autens er et af Danmarks ledende konsulenthuse inden for skoleudvikling, innovative læringsmiljøer, pædagogiske byggerier og samskabende brugerprocesser på børne-, unge- og uddannelsesområdet. Autens går forrest med nye dagsordener for skole og læringsmiljøer både herhjemme og internationalt. Deres mission er at nytænke og udvikle vedkommende, lærende fremtider i samspil med brugerne, inspireret af pædagogisk forskning, innovativ praksis, det 21. århundredes kompetencer og visionære fremtider – med børn og unge i centrum.

Blackbird Institute

Blackbird Institute

Blackbird Institute er etableret af Fie Hørby og Mie Kaae som et psykoterapeutisk institut, der tilbyder uddannelser i henholdsvis relationskompetence, familierådgivning og familie- og psykoterapi. Formålet med Blackbird Institute er at skabe et sted, hvor mennesker kan udvikle deres menneskelighed og få erfaringer med, hvor de kan flytte sig hen, når de får gode vækstbetingelser og støtte i deres relations- og livskompetence.

Børns Livskundskab

Børns Livskundskab

Børns Livskundskabs vision er at fremme børns mulighed for at bevare kontakten til sig selv i en tid med store krav om succes og hvor fællesskaber er under pres. Kontakten til sig selv og egen indre dømmekraft udvikles gennem nærværende og empatiske relationer hvor barnet føler sig mødt og set. Dette kræver et fokus på den voksnes relationskompetence og træning af nærvær, empati og selvberoenhed.

Center for Leg og Bevægelse

Center for Leg og Bevægelse

Gerlev Center for Leg & Bevægelse er et videnscenter for leg, som i 40 år har arbejdet med fysisk aktiv leg i forskning og i praksis. Centret formidler viden og erfaringer med leg til både virksomheder, skoler, institutioner og private, og samarbejder med fonde, kommuner og organisationer om indsatser ,der styrker legekulturen landet over. Centrets vision er et samfund, hvor leg prioriteres og betragtes som en vigtig og naturlig del af livet for mennesker i alle aldre.

Center for Rummelighed

Center for Rummelighed

Center for Rummelighed er en uafhængig non-profit forening, der vil styrke fællesskaber blandt børn og unge – og deres voksne. Centeret bygger på solid pædagogisk forskning og skaber professionel formidling af filmfolk og kunstnere. De anvender moderne teknologi og multimedia, især filmmediet, til at udvikle og støtte rummelighed og inklusion i dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser.

Chora 2030

Chora 2030

Chora 2030 arbejder med at omsætte verdensmålene til handling i en dansk kontekst - og har gjort det siden målene blev vedtaget i 2015. Organisationen står bag verdensmålscertificeringen 2030 SKOLER, som støtter uddannelsesinstitutioner over hele landet i at integrere verdensmålene i undervisning, drift og virke. Det er Chora 2030’s overbevisning, at skolerne har brug for rum til at eksperimentere og modet til at gå nye veje for at kunne bidrage og uddanne til den bæredygtige omstilling.

Gnist Learning

Gnist Learning

Gnist er en organisation, der skaber værktøjer, oplevelser og skoler, der hjælper mennesker med at se verden på nye måder og genopdage glæden ved nysgerrighed og læring. De har særlig fokus på temaer omkring leg, kreativitet, samarbejde på tværs af generationer og livslang læring. Gnist fremmer personlig og samfundsmæssig transformation ved at trykke på den medfødte gnist for at udforske og vokse.

Holbæk Kommune

Holbæk Kommune

Holbæk Kommune er en af de syv kommuner, der på forskellige velfærdsområder, er blevet sluppet fri fra så megen regulering som overhovedet muligt. I Holbæk gælder det folkeskoleområdet. Det skaber en unik mulighed for at tilrettelægge folkeskoleområdet, præcis som de ønsker det i Holbæk. Samtidig er det en gylden mulighed for at kigge på, hvilken lovgivning, regler og styring på området, der giver mening og hvilke, der ikke gør.

Imagine If

Imagine If

Imagine If er en organisation, der hjælper skoler med at gentænke uddannelse. Imagine If fungerer som forandringsagenter, der gennem projektbaseret læring bringer engagerende, personaliserede og meningsfulde læringsoplevelser til alle elever. Hos Imagine If drømmer de stort og søger at forstå og utrætteligt udfordre systemet, indtil det tjener alle.

Iværksætter Akademiet

Iværksætter Akademiet

Iværksætter Akademiet for Børn og Unge har kørt et pilotprojekt siden september 2018. I løbet af denne periode er en gruppe udskolingselever blevet undervist ud fra læringskoncepter som ‘personlig læring’ og ‘projektbaseret læring’ i kreative læringszoner. Det handler om at sætte eleven i centrum for egen læring og læreren som koordinator, facilitator og vejleder. Formålet med undervisningen er at stimulere eleverne til at tænke selv og være kreative.

KlimaZirkus

KlimaZirkus

KlimaZirkus er den praksisnære aktør, der i samskabelse med skoler, offentlige Institutioner, NGO’er og virksomheder implementerer en blivende innovationskultur. Vores hjerte er Studie 17, der er et mødested for børn og unge, hvor de kan diskutere og arbejde med innovative og operationelle ideer. Yderligere er det ”laboratoriet”, hvor vi afprøver, udvikler og skaber erfaringsgrundlaget for vores didaktik. I 2020 udgav vi bogen ”Projektbaseret læring og innovation i en åben skole”.

Reach for Change

Reach for Change

Reach for Change er en international non-profit organisation. Deres vision er en verden, hvor alle børn og unge når deres fulde potentiale. De arbejder hen imod visionen ved at finde lokale sociale iværksættere og give dem mulighed for at udvikle og skalere innovative løsninger, der hjælper børn og unge til bedre liv. Siden 2010 har de støttet mere end 1.000 sociale iværksættere i 18 lande på tværs af tre kontinenter. Reach for Change har udråbt Learning Mission som Change Leaders 2020.

Rosan Bosch Studio

Rosan Bosch Studio

Rosan Bosch Studio er en tværfaglig praksis for kunst, arkitektur og design. De skaber læringsmiljøer, arbejdspladser og kulturhuse med respekt for det legende menneske. De arbejder strategisk med design, der skaber rum for nye tanker og forandring.

Teachers For Future

Teachers For Future

Organisationen Teachers For Future Denmark kæmper for, at eleverne i fremtidens folkeskole skal have mere og bedre undervisning i det bæredygtige samfund og individ. De har for nyligt præsenteret seks politiske krav om en grøn grundskole til undervisningsministeren.

Thedreamteam

Thedreamteam

Bag Thedreamteamer Christina-Mai Damgaard og Nihal Keceli, som begge ønsker at tage folkeskolen til næste niveau. Vi vil opkvalificere samarbejde, da vi kun kan løfte folkeskolen i fællesskab. Vi vil give skolelærere, pædagoger, forældre og skoleledere et fælles tredje at samarbejde om. Vi har for øjeblikket fokus på Harry Potter som et eksemplarisk forløb.

True North

True North

True North blev grundlagt i 2006 af Nicolai Moltke-Leth med missionen om at støtte unges grundlag for det bedst mulige liv. De har siden arbejdet med at udvikle og levere uddannelsesprogrammer i verdensklasse for unge – med fokus på personligt lederskab og sociale kompetencer. 30.000+ unge fra 30+ lande har gennemført et eller flere True North forløb.

Ung Uden Mobning

Ung Uden Mobning

Inge Temple er formand i Ung Uden Mobning (UUM) som er en non-profit forening, der arbejder for sunde fællesskaber med plads til at være sig selv – og med plads til alle. UUM bygger bro mellem organisationers tilbud og lokale indsatser og tror på brede samarbejder på tværs af organisationer og kommuner. Med temaer som trivsel, sammenhængskraft og relationskompetence arbejder de med de voksne omkring børnene for at understøtte den sunde forvandling af læringsmiljøer i hele landet.
unicef

UNICEF

UNICEF

UNICEF Danmark arbejder for udbredelsen af og kendskabet til Børnekonventionen. Med Børnekonventionen har vi pligt til at beskytte, høre og inddrage børn. Kendskabet til egne og andres rettigheder har en positiv effekt på børn. Børnekonventionen underbygger Folkeskolens formålsparagraf 1, og er et redskab til at lykkedes med at opfylde skolens formål og børns rettigheder samtidig. Dermed bliver dannelses- og trivselsarbejdet sat i et perspektiv, der både beskæftiger sig med elevernes nære omverden og med det globale udsyn.

Forskere

Christian Ydesen

Christian Ydesen

Christian Ydesen er professor MSO ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet. Han leder forskningsprojekterne ‘The Global History of the OECD in Education’ og ‘Education Access under The Reign of Testing and Inclusion’. Han har udgivet flere bøger, kapitler og artikler om emner som uddannelsespolitik, test og bedømmelser, internationale organisationer, psykologi og inklusion uddannelse fra historiske og internationale perspektiver.

Erik Sigsgaard

Erik Sigsgaard

Erik Sigsgaard er en af de vigtigste pædagogik- og børneforskere i Danmark og en frontløber for en verden uden skæld ud. Erik har i mange år arbejdet for bedre læringsbetingelser som både politiker, seminarielektor, forsker og forfatter. En stor del af hans forskning har omhandlet institutioner og deres betydning for børns velvære og udvikling. Erik har senest været medforfatter til bøgerne “I stedet for skældud” (2019) og “Skole uden skældud” (2020).

Gro Emmertsen Lund

Gro Emmertsen Lund

Gro er selvstændig konsulent, uddannelsesforsker, Ph.d., forfatter og serieredaktør. I sit samarbejde med skoler han hun fokus på usynlige eksklusionsprocesser, håndtering af mobning, ledelsesudvikling, forældresamarbejdets udfordringer og muligheder, organisatorisk medlemskab og kulturudvikling i skolen.

Helle Rabøl Hansen

Helle Rabøl Hansen

Helle Rabøl Hansen er adjunkt, skoleforsker, ph.d. og jurist. Hun har i de sidste 20 år specialiseret sig inden for mobning og er gået forrest i bekæmpelsen af mobning på skolerne i hele landet. Helles mangeårige arbejde har hun samlet i hendes bogudgivelse – Mobning. Helle er en del af forskernetværket NO!SE.

Iram Khawaja

Iram Khawaja

Iram Khawaja er lektor i pædagogisk psykologi, hun er psykolog med Ph.D. i social psykologi. Hun er optaget af børn og unge med minoritetsbaggrund. Fokus har særligt været på integration og inklusion, hvordan børn og unge skaber oplevelser af belonging, samt hvordan forskelsbehandling påvirker deres muligheder for at blive set som accepterede individer. Hertil et særligt fokus på at udvikle diversitetssensitive strategier for lærere, pædagoger m.m., der vil åbne op for de svære samtaler om diskrimination og forskelsbehandling.

Jonas Lysgaard

Jonas Lysgaard

Jonas Andreasen Lysgaard er lektor i uddannelse, pædagogik og bæredygtig udvikling ved Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU, Aarhus Universitet. Han forsker i den svære kobling mellem bæredygtig udvikling og både formel og non-formel uddannelse. Han er specielt interesseret i, hvordan vi som individer kan skabe mening i lyset af de, til tider, overvældende udfordringer vi står overfor på et lokalt og globalt niveau. Han er medforfatter til bogen Bæredygtighedens Pædagogik (2020).

Louise Klinge

Louise Klinge

Louise er Ph.D., børne- og skoleforsker. Med udgangspunkt i sin forskning om læreres relationskompetence og sine erfaringer som lærer fungerer Louise i dag som skolekonsulent og holder foredrag og workshops for lærere, pædagoger, lærerstuderende og skoleledere. Louise er desuden forfatter til en række bøger og artikler. Louise er en del af Learning Missions Advisory board og af forskernetværket NO!SE.

Mette Marie Ledertoug

Mette Marie Ledertoug

Mette Marie Ledertoug er skoleforsker på DPU. Hun er oprindeligt uddannet folkeskolelærer og er kandidat i pædagogisk psykologi samt master i positiv psykologi. Hun har 20 års erfaring som skolepsykolog. Mette skrev PhD om Styrkebaseret læring indenfor forskningsområdet Positive Education, hvor trivsel og læring går hånd i hånd. Hun er del af EU forskningsprojektet UPRIGHT om at booste teenageres trivsel og resiliens og forsker derudover i kedsomhed og engagement.

Michael Lyhne

Michael Lyhne

Michael er ph.d. studerende på DPU, hvor han forsker i praksisudvikling og lærere/vejlederes engagementer heri, med afsæt i konkrete dilemmaer under folkeskolens aktuelle organisering i forhold til arbejdet med børn og unges vanskeligheder. Derudover er Michael oplægsholder og selvstændig skolekonsulent samt tidligere pædagogisk konsulent i Undervisningsministeriets Inklusionsteam og lærer på folkeskoler i udsatte boligområder.

Mona Have Nielsen

Mona Have Nielsen

Mona Have Nielsen er cand.mag. i fransk, spansk og idræt og sundhed. Hendes ph.d.-afhandling undersøger, hvordan bevægelse påvirker børns indlæring, kognitive funktioner og kreativitet. Monas holder foredrag i ind- og udland. Hun brænder for at gøre børns skoledag endnu bedre ved at fremhæve betydningen af i højere grad at inddrage krop og sanser i undervisningen. Monas videnskabelige arbejde bærer præg af, at hun fokuserer på at bygge bro mellem humanistiske og naturvidenskabelige teorier, der kan udvikle feltet.

Nordic Learning

Nordic Learning

NORDIC LEARNING – RESEARCH AND EDUCATION er et konsulenthus, som arbejder med forskning, udviklingsarbejde, kurser og uddannelser målrettet professionelle i pædagogiske sammenhænge. De arbejder for at dagtilbud og skoler er gode arbejdspladser og læresteder for alle, og agerer derfor gerne på alle niveauer af organisationen. Deres specialer er relateret til områderne: organisatorisk læring, pædagogisk ledelse, teamarbejde, aktionslæring, co-teaching og pædagogisk relationsarbejde. Konsulenthuset ejes og ledes af skoleforsker og Ph.d. Micki Sonne Kaa Sunesen.

Steen Hildebrandt

Steen Hildebrandt

Steen Hildebrandt, Ph.D., er professor emeritus i organisations- og ledelsesteori på Institut for Marketing og Organisation, Aarhus Universitet. Fra 2014 Adjungeret professor i lederskab ved Center for virksomhedsudvikling og ledelse, Institut for Produktion og erhvervsøkonomi, CBS, Handelshøjskolen i København. Fra 2015 adjungeret professor ved Institut for filosofi og læring, Det samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

Suna Christensen

Suna Christensen

Suna Christensen er antropolog, ph.d., psykoterapeut og supervisor, forfatter til bogen ”Bæredygtig Undervisning”, som handler om hvad vi i Vesten kan lære om undervisning af grønlandske rensdyrjægere. Refleksion over lærernes ansvar og praksis er afgørende for udvikling af undervisning, hvor kernen er et aktivt standpunkt i forhold til hvad undervisningen skal lede til. Det understøtter Suna gennem fænomenologisk supervision og udvikling for lærere og skoleledere. Suna er en del af forskernetværket NO!SE.

Lærere

Anne Sofie Thygaard

Anne Sofie Thygaard

Anne Sofie Thygaard er folkeskolelærer. Hun skaber kreative læringsrum med fokus på projektorienteret og tværfaglig undervisning med en høj grad af elevinddragelse. Anne Sofie arbejder for, at eleverne har trygge relationer til deres lærere og hinanden, og for at skolen skal være et spændende, rart og meningsfyldt sted at være. Hun vil gerne ændre måden, vi tænker skole på, så flere elever kan trives og opleve sig som en vigtig del af et fællesskab.

Edu21

Edu21

Edu 21 er stiftet af Josefine Jack Eiby: Hun arbejder som sofa-skolelærer, læringsrevolutionista og rådgiver, der hjælper undervisere med at skabe forandringer i deres praksis, så både trivsel og læring stiger. Skolen har ændret kerneopgave fra at dele viden til at skabe læring. Lærerne skal skabe rammerne for udvikling, motivation, samarbejde og kreativitet! Edu21 rykker læringenen ind i det 21. århundrede, hvor der er plads til det elevcentrerede klasserum med fokus på: kreativitet, kollaboration, kommunikation og kritisk tænkning

Mette Toft Nielsen

Mette Toft Nielsen

Mette Toft Nielsen er lærer, cand.mag. og selvstændig konsulent. Hun arbejder med fokus på ligeværdige relationer og nytænkende læringsprocesser. Alle børn og unge er ligeværdige og har samme ret til at udvikle deres tro på egne evner, derfor er vi nødt til at anerkende deres forskellige personligheder og livskontekster. Vi må nedbryde de strukturer, der skaber ulighed. Først der kan vi reelt tale om en skole, der er præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati

Mette Thor Jørgensen

Mette Thor Jørgensen

Mette Thor Jørgensen er skolekonsulent, forfatter og lærer. Hun interesserer sig brændende for skoleudvikling og har siden 2002 arbejdet systematisk med at undersøge, hvordan vi sammen kan skabe en skole med mindre skældud - til gavn for både børn og voksne. Hun er medforfatter til bogen 'Skole uden Skældud. Hvorfor og hvordan' fra 2020. Mette er ansat hos skoleforsker Louise Klinge, hvor hun holder oplæg om både veje til mindre skældud og professionel relationskompetence i hele Danmark.
simon Mathiasen

Simon Mathiasen

Simon Mathiasen

Simon Mathiasen har – med sin baggrund som lærer – oprettet sin egen kreative virksomhed, der har til formål dels at kritisere de strukturer som folkeskolen underlægges, og dels at rette fokus mod fundamentet for fremtidens folkeskole, der bl.a. inddrager læringsteorier, relevant pædagogisk fagfaglig viden, og forskningsresultater, der kalder på handling.

Pædagoger

Anne Søgaard

Anne Søgaard

Anne Søgaard er pædagog og bruger meget af sin tid på skoler for at skabe vensomme kulturer. Anne ønsker at få ledelsen til at blomstre og blive sensitiveret for dermed at styrke hele læringsmiljøet, da glæde og sindsro naturligt smitter af på ansatte, skolebørn og forældre. Vi holder alle børns liv i vores hænder. Derfor skal vi få dem alle til at tro, så de kan vokse og gro.

Charlotte Johanson

Charlotte Johanson

Charlotte Johanson er pædagog i en friluftsbørnehave, hvor hun arbejder med de børn, som er på vej i skole. Hun har arbejdet med børneområdet de sidste 14 år og er optaget af, hvordan vi kommer væk fra, at børn skal presses ned i en bestemt form for at blive skoleparate. Samt hvordan vi kreativt, med de ressourcer vi har, støtter den enkeltes udvikling og plads i et læringsfællesskab og fællesskabet generelt i skole og børnehave.

Oriana Vigl

Oriana Vigl

Oriana er uddannet pædagog i 2021 og har fulgt udviklingen i branchen de seneste 10 år. Hun ser mange punkter, hvor hun ønsker, at miljø- og læringsstrategier nyskabes og tilpasses det samfund vi er en del af. Oriana er også bevægelsesterapeut, hvilket hun inddrager i sit pædagogiske virke i håb om at skabe et skolesystem med plads til væren, nysgerrighed, mindfulness, kropsbevidsthed m.m

Andre aktører

Anne-Mette Friis

Anne-Mette Friis

Anne-Mette har i mere end 20 år arbejdet for og med børns rettigheder. Først og fremmest i UNICEF Danmark, hvor hun som bl.a. Børne- og Ungechef og National Chef har været med til at udvikle Rettighedsskolerne og en lang række andre projekter med børnerettigheder i fokus. Og nu som projektleder i Joannahuset, Danmarks første krisecenter for børn og unge, hvor hun især arbejder med at udvikle metoder til inddragelse af børn i deres egen socialsag.

EduDesigns

EduDesigns

Maja Holdorf er uddannet lærer og stifter af EduDesigns. Hun beskæftiger sig bl.a. med udvikling af undervisningsmaterialer, der inviterer børn og unge til at deltage aktivt i den verden, de er en delaf. Maja brænder for at inddrage børns perspektiver i en samskabende proces bl.a. via design thinking. Hendes største drivkraft er at være med til at skabe de magiske øjeblikke for børnene, hvor de oplever, at de kan forandre verden omkring dem.

Filmkompagniet

Filmkompagniet

Marianne Rasmussen er kvinden bag Filmkompagniet. Hun har gennem de seneste 20 år produceret undervisningsfilm, der formidler forskning og god praksis til lærere. Film om relationskompetence, faglig trivsel for minoritetsetniske elever, kodning for alle. Marianne vil gerne være med til at gøre folkeskolen bedre for børn såvel som voksne.

Ida Homilius

Ida Homilius

Ida Homilius er cand. mag. i dramaturgi med speciale i æstetiske læreprocessers bidrag til dannelse og læring i grundskolen. Hun drømmer om en skole, hvor princippet om at prøve og fejle står forrest i undervisningen.Det kræver risikovillighed fra lærernes og politikernes side, og hvis vi tør lade eleverne øve sig uden pres, tror hun på, at vi får nogle mere harmoniske og livsduelige børn ud af skolen.

Jens Aage Skare Nielsen

Jens Aage Skare Nielsen

Jens Aage Skare Nielsen er SFO-leder og en del af ledelsen på Nordstrandskolen i Dragør. Han har tidligere været leder i 22 år i Maersk. Efterfølgende har han uddannet sig til meritlærer og friluftsvejleder - nu skoleledelse.Jens er passioneret omkring at modernisere skolen og sætte skolen mere fri gennem øget bevægelse, udeskole, mere tid i naturen samt udfordre skolens traditionellerammer gennem nye tilgange til læring og læringsrummet som helhed.

Louise Kirkegaard

Louise Kirkegaard

Louise brænder for at ALLE børn og unge kan blive en del af ligeværdige fællesskaber, der løfter dem gennem nytteværdi og mening for alle! Louise har erfaring fra mange forskellige dele af skoleverdenen: Læreruddannelsen, grundskolen, ungdomsskolen, skoleforvaltning, PPR. Hendes DNA er uddannelse, undervisning, specialpædagogik, pædagogiske udviklingsprocesser og pædagogisk psykologi. Louise hjælper organisationer med at blive tydelige i deres værdier, drømme og ønsker og faciliterer vejen til, at lykkes i tæt samarbejde med samfundet omkring.

Mette Ploug Meineche

Mette Ploug Meineche

Mette er uddannet lærer og har arbejdet som konsulent i grundskolen siden 2010, hvor hun tilrettelægger og leder forandrings -og forbedringsprocesser for og med skolens ledere, vejledere, lærere og pædagoger. Mette er stærk i det relationelle, procesfacilitering og den organisatoriske læring, der bygger på aktionsforskningenstilgang. Mette er medforfatter på De gode Kompetencer i det 21. århundrede, der giver inspiration til at arbejde med elevers kommunikative, kollaborative, kreative kompetencer samt kritiske tænkning. Desuden er Mette podcastvært på Mødegangen.

Nanna Paarup

Nanna Paarup

Nanna er selvstændig konsulent, master i positiv psykologi, futurist og forfatter til en lang række udgivelser til lærere, pædagoger og ledere. I sit samarbejde med skoler og ungdomsuddannelser arbejder hun med den gode undervisning, klasseledelse og teamsamarbejde. Nanna brænder for fremtidens skole og for at skabe læringsmiljøer, der bidrager til en mere bæredygtig og planetær verden. Internationalt er hun engageret i IPPA og ECPP med fokus på Positive Education. Hun er i redaktionen for tidsskriftet Kognition & Pædagogik.

Relationsformidlerne

Relations formidlerne

Anja Kristine Hvidberg Olsen er stifter og indehaver af den pædagogisk-psykologisk konsulentvirksomhed, Relationsformidlerne.dk, som styrker fagpersoners kompetencer, ved at udbyde relationskompetencekurser, konflikthåndteringsforløb, neuroaffektive lederkurser for pædagogiske ledere, Marte Meo terapeutuddannelsen m.m. Formålet er at skabe inkluderende læringsmiljøer og sikre dagtilbud og skoler af høj kvalitet, der bidrager til at flere børn får et liv, hvor de har mulighed for at forfølge deres mål og drømme.

Talentudvikling i skolen

Talentudvikling i skolen

Talentudvikling i Skolen er stiftet af lærer og talentvejleder Sarah Søndergård. Sarah arbejder ud fra en grundholdning om, at det er gennem den enkeltes styrkeside, at man kan skabe motivation og lysten til læring. Det er vigtigt at skabe en læringsramme, som giveralle elever udfordringer. De dygtigste elever skal også udfordres og motiveres, så de blive dygtigere og bibeholder lysten til at lære. Sarah er medforfatter på en talentantologi (2020) og underviser på Astras talentvejlederuddannelse.

Thomas Berg Nielsen

Thomas Berg Nielsen

Thomas Berg er uddannet lærer og leder. Han har indgående viden og erfaring fra almen og specialskoler. I dag udforsker Thomas "Fremtidens Læring" på nationalt og internationalt niveau. Han er i gang med at bygge "THE ERA" - The Empathic Rebels Academy, som skal skabe de forpligtigende levedygtige fællesskaber, som fremtiden kalder på. Undervejs er han optaget af SÅRBARHED for mænd og unge i alderen 12-24-år.

Tilbage til Skolen

Tilbage til Skolen

Tilbage til Skolen Tilbage til skolen er stiftet af familiebehandler Sanne Gramkow med særligt fokus på skolebørn, der ikke deltager i undervisning og deres familie. Sannes primære opgave er at hjælpe barnet tilbage til skolen igen. Det gør hun bl.a. gennem rådgivning, socialtræning og behandlingsformer, der er særligt tilrettelagt for familien og barnet. Sanne støtter forældrene i deres udfordringer ogarbejder for at skabe bedre betingelser for børn med skolefravær.

Travelape

Travelape

Travelape består af Anders Kofoed Pedersen, som er uddannet lærer og i dag arbejder som ekstern konsulent for Center for Familieudvikling og Maryfonden. Siden 2004 har Anders afholdt foredrag for primært unge, undervisere og forældre. Kernen i disse foredrag er at få mennesker, samfund og skoler til at forstå, at livet ikke handler om at BLIVE til NOGET. Det handler først og fremmest om at forstå, at vi allerede ER NOGEN, og dernæst hvordan vi så bruger den gave, som livet er, til at gøre en forskel i eget og andres liv.

Trine Bek Gold

Trine Bek Gold

Trine Bek Gold er udviklingskonsulent på skoleområdet i Vejen Kommune, hvor hun arbejder med varierede og motiverende læringsmiljøersamt den videnproducerende tilgang.Trine er uddannetlærer, Cand. pæd. soc., har konsulentfirmaet GoLeaD ogeren del afDrengeAkademiet.Trineer optaget af skolens dannelsesopgave ogmener, at barnets perspektiv skal være udgangspunktet for bådeleg og læring. Den faglige grundviden er vigtig, men den har ikke værdi uden glæden ved læring og nysgerrighed for omverdenen.

Æstetisk Læring

Æstetisk Læring

Æstetisk Læring er en kursusvirksomhed for undervisere, der har fokus på det æstetiske områdes kæmpe potentiale for menneskers udvikling, læring og erkendelse i undervisningsmæssige sammenhænge. Æstetisk Læring inspirerer til, hvordan dette potentiale kan udnyttes i faglige sammenhænge og skubber et nyt paradigme inden for undervisning i gang.