Billeder af Frida Gregersen, Tekst af Charlotte Dunk Ullmann

Signe Vinding er ansvarlig for Learning Missions strategiske partnerskaber. Hun ved, at vi når længst ved at indgå stærke partnerskaber med andre organisationer, virksomheder og ildsjæle, der brænder for samme mission.

Vi har brug for samarbejde og nye udforskende måder at lære på for at frigøre vores kreative potentiale og skabe en bæredygtig fremtid.

Signe ønsker en bedre fremtid for børn og unge i skolesystemet, og et opgør med den præstationskultur, der præger vores samfund i dag. Hun ønsker langt bedre oplevelser med skolen end hun selv har haft, hvor lærerne frygtede at undervise. Hun husker tydeligt det dårlige miljø i klassen, elevernes ringe trivsel, den store udskiftning af eleverne, og hvor meget det hele belaster undervisningen. Selv om Signe forstår at tilpasse sig, bliver frikvarteret helt naturligt hendes yndlingsfag.

I frikvarterne var der ingen der fortalte mig, hvordan jeg skulle være – her kunne jeg lege og udleve mine egne skæve idéer.”

Vi har brug for samarbejde og trygge, legende læringsmiljøer for at frigøre vores kreative potentiale og skabe en bæredygtig fremtid.

Signe VindingPartnerskabsansvarlig

Signe har et brændende ønske om at ændre på fundamentale udfordringer ved skolesystemet. Samfundet har rykket sig markant, og hun mener, at skolen bør følge med udviklingen. Der er behov for at lukke kløften mellem det børn lærer i skolen i dag og de færdigheder, der er nødvendige for at trives og for at skabe en bæredygtig tilværelse.

Det er fundamentalt, at vi er på forkant og tilgodeser børns forskellighed for at kunne skabe et bæredygtigt samfund, hvor børn trives.”

For Signe er det essentielt med selvbevidsthed, kreativitet, samarbejde og kritisk tænkning for at navigere i en kompleks og foranderlig verden. Derfor er hun stolt af at være en del af Learning Mission og bidrage til at sprede budskabet om behovet for en transformation af skolesystemet. 

Jeg sætter stor pris på den mangfoldighed, der er i Learning Mission. Frivillige-teamet er i alderen 10-72 år, og det er et godt udgangspunkt for at skabe noget nyt.”

Sidder du i en organisation, fond eller virksomhed, der lige som Learning Mission ønsker at forbedre forholdene for børn og unge i skolesystemet, så tøv ikke med at kontakte os her.