Standardiserede karakterer
Formativ evaluering
Forudbestemt pensa og skema
Medbestemmelse til børn og unge
Målstyret undervisning
Plads og påskønnelse til skolelærere