Folkeskolen skal

være et økosystem

for leg og læring

Hvordan

Vidste du, at der findes læringsprincipper, der øger både trivsel, engagement og udvikling blandt elever og lærere?

Learning Mission er en græsrodsbevægelse, og vi er på en mission for at få folkeskolen til at tage læringsprincipperne i brug hurtigst muligt.

Vi samler alle aktører, der ønsker et skolesystem, der er tilpasset til børn og unge og ikke den anden vej rundt. Sammen vil have et flertal i folketinget til at godkende, at folkeskolen skal bygges op omkring de læringsprincipper, som forskningen viser er bedst for børn.

Hvorfor?

Skolesystemet spiller en afgørende rolle i mistrivslen blandt børn og unge.

Lær mere her

Hvordan?

Uddannelse handler om at tænde og beskytte en gnist – ikke om at fylde en beholder.

Lær mere her

Om os

Vi er forandringsagenter, der tror på, at den korteste vej til et bæredygtigt og harmonisk samfund, er gennem en transformation af skolesystemet.

Lær mere her

Børn skal være børn i
trygge og inspirerende rammer

Mange børn og lærere mistrives i det tradtionelle skolesystem, så hvordan skal skolesystemet i virkeligheden hænge sammen?

Vi tror på
  • Individuel opmuntring
  • Pensa og skema bestemt af elev og lærer
  • Plads og påskønnelse til skolelærere
Vi tror ikke
  • Standardiserede karakterer
  • Forudbestemt pensa og skema
  • Målstyret undervisning

│Bliv en del af bevægelsen

Bliv Medlem

200 Kr/År

Virksomhed

10.000 Kr/År

Fremtidens skole?

Kontakt os

│Andre måder at støtte på

Donation

Støt

Testamente

Betænk