Hvordan bliver skolen et økosystem for livslang læring?

Den folkelige vej til en bæredygtig skole

Vi ved, at der findes læringsprincipper, der øger både trivsel, engagement og udvikling blandt børn og lærere. Principperne eksisterer allerede på enkelte folkeskoler, og flere og flere lærere og forældre kan se nødvendigheden af, at de anvendes frem for de traditionelle læringsprincipper.

Selvom der sker gode ting på landets folkeskoler, er skolesystemet grundlæggende bygget på et fundament, der er med til at opretholde en usund sammenligningskultur og skabe mistrivsel. Der er derfor behov for en fornyelse af skolens byggesten, så udgangspunktet for børn ikke længere bliver at få en afgangseksamen med standardiserede målinger, men i stedet at bevare lysten til livet og læring.

Før vi ser en politisk beslutning om at genopbygge skolesystemet, er der behov for en bred enighed i befolkningen. Vi bidrager ved at dele inspiration og oplysning på sociale medier og samle alle aktører, der arbejder med uddannelse, læringsmiljøer og børns velvære og ønsker et skolesystem tilpasset til børn frem for den anden vej rundt. Vi vil bl.a. sikre, at skoletransformationen sker på bedst tænkelige vis for børn og samfund i Holbæk og Esbjerg Kommune, der for nyligt blev udvalgt som frikommuner.

nyABC – en platform for pædagogiske og didaktiske redskaber til det 21. århundrede

Uddannelsesforsker, Louise Klinge, og hendes team har baseret på aktuel uddannelsesforskning samlet og forklaret de læringsprincipper, der øger både trivsel, engagement og udvikling blandt elever og lærere.

Først og fremmest skal skolelærere og pædagoger være relationskompetente, og børns fysiologiske og følelsesmæssige behov skal sikres.

Vi søger i øjeblikket midler til at bygge en platform for læringsprincipperne, der skal hjælpe lærere og forældre, og vise hvordan vi kan bidrage til vores børns sunde udvikling. Vi vil bl.a. videodokumentere læringsprincipperne i eksisterende læringsmiljøer og vise eksempler på hvordan man kan inspirere, vejlede og assistere børn på deres læringsrejse i livet.

Ultimativt vil vi have et flertal i folketinget til at vedtage, at skolesystemet skal genopbygges med de sunde, evidensbaserede læringsprincipper.

nyABC – en platform for pædagogiske og didaktiske redskaber til det 21. århundrede

Uddannelsesforsker, Louise Klinge, og hendes team har baseret på aktuel uddannelsesforskning samlet og forklaret de læringsprincipper, der øger både trivsel, engagement og udvikling blandt elever og lærere.

Først og fremmest skal skolelærere og pædagoger være relationskompetente, og børns fysiologiske og følelsesmæssige behov skal sikres.

Vi søger i øjeblikket midler til at bygge en platform for læringsprincipperne, der skal hjælpe lærere og forældre, og vise hvordan vi kan bidrage til vores børns sunde udvikling. Vi vil bl.a. videodokumentere læringsprincipperne i eksisterende læringsmiljøer og vise eksempler på hvordan man kan inspirere, vejlede og assistere børn på deres læringsrejse i livet.

Ultimativt vil vi have et flertal i folketinget til at vedtage, at skolesystemet skal genopbygges med de sunde, evidensbaserede læringsprincipper.

Den bedste investering i vores fremtid

At erstatte læringsprincipperne vil ikke alene øge den mentale trivsel, det vil  grave et kreativt potentiale fri og spare den danske stat for milliarder af kroner. Samtidig vil flere danske studenter blive attraktive på det internationale arbejdsmarked.

Derfor vil vi hjælpe med at gøre Danmark til et foregangsland for fleksible og inkluderende læringsmiljøer. Vi er en organisation af forandringsagenter, der vil lukke kløften mellem de færdigheder, børn lærer i dag, og de færdigheder, vi har brug for i 2020 for at trives og for at fremme en bæredygtig udvikling.

Vil du være med?

Hvad vil vi gøre for at erstatte læringsprincipperne?

Der kommer ikke til at ske en politisk forandring uden folkets opbakning. Derfor vil vi skabe en folkelig bevægelse for fri læring. Vigtigst af alt vil oplyse offentligheden om ulemperne ved det traditionelle skolesystems læringsprincipper og fordelene ved at lade børn lære gennem intuitiv udforskning baseret på deres egne unikke kognitive, følelsesmæssige og fysiske evner.

Dette vil vi gøre gennem en oplysningskampagne på sociale medier der starter 16. januar 2020 i håb om at få støtte og medlemmer til vores græsrodsbevægelse. Når et flertal i befolkningen kan se værdien af en transformation af skolesystemet for både mennesker og samfund, kan vi fremskynde den nødvendige politiske reaktion, og vi vil derfra fokusere på at få politikerne til at vedtage en ny skolelov.

Vi ved, at det er omfattende at transformere skolesystemet, og derfor har vi brug for din hjælp. Vil du hjælpe med i læringsrevolutionen?

Vil du blive klogere på hvorfor vi vil revolutionere skolesystemet og måden vi lærer på, kan du læse mere nedenfor.

Transformationen er i gang

Bevidstheden omkring ulemperne ved de traditionelle læringsprincipper øges eksponentielt, og der findes heldigvis allerede sundere læringsmiljøer, der har tillid til lærere og børns intuition. De implementeres i øjeblikket over hele verden med positive resultater, og det er denne transformation, vi ønsker at accelerere.

UNICEF har oprettet rettighedsskoler, der fungerer som certifikater til skoler, der giver børn indflydelse på deres udvikling og uddanner dem i deres rettigheder. FN har også inkluderende uddannelse for alle som en del af deres verdensmål for bæredygtig udvikling.

Sundere læringsmiljøer implementeres i hele verden

Flugten fra folkeskolen er tydelig i Danmark, og mange af de forældre, der vælger folkeskolen fra, vælger i stigende grad hjemmeundervisning, privat- og friskoler. Mange af disse læringsmiljøer er bl.a. inspireret af principperne fra unschooling-filosofien, Montessori-uddannelsen og Sudbury-skolerne, der har større tillid til lærerne og det enkelte barn.

Samtidig er nyere netværk af skoler uden de gamle læringsprincipper ved at vinde frem – bl.a. Agile Learning Centers, der er i gang med at ekspandere sine læringsmiljøer i flere lande.

Vil du med på rejsen?