Hvordan giver vi alle børn mulighed for
at udleve deres fulde potentiale?

Lad børn være børn i trygge og inspirerende rammer

Vi ved, at børns medfødte egenskaber er essentielle i nutidens verden. Så hvordan skal en skole i 2020 i virkeligheden hænge sammen? For at vi kan trives og skabe værdi for os selv og omverdenen, skal vi bevare en livslang læringslyst og i stedet for at blive disciplineret, skal vi lære at udvikle selvdisciplin. Med mådehold og forståelse af de teknologiske omgivelser og muligheder vi har omkring os, kan vi lære, hvad vi har lyst til og verden vil være en lærerig legeplads.

Udfordringen er systemet – ikke børnene

Løsningen for det enkelte barn og for samfundets livsnødvendige undervisere er derfor simpel. Udfordringen er i stedet det rodfæstede skolesystem kontraproduktive læringsprincipper der stammer fra 1800-tallet. Vi har 1.084 folkeskoler i Danmark med over 500.000 elever. Det vil kræve en massiv omlægning og en ny samfundsstruktur, at skabe sunde læringsmiljøer for de kommende generationer.

Vores mission er at erstatte de traditionelle læringsprincipper med tre konkrete løsninger, der er baseret på forskning og positive eksempler fra andre skolesystemer:

Vores tre løsningsforslag

Standardiserede karakterer
Individuel opmuntring
Forudbestemt pensa
Elev- og lærerpræferencer
Forudbestemt skema
Tidsplaner designet af elev og lærer

En god investering

At erstatte disse principper vil være den bedste investering i vores fremtid, da det vil spare den danske stat for milliarder af kroner til stressepidemien og grave et kreativt potentiale fri, der vil gøre danskere attraktive på det internationale arbejdsmarked.

Derfor vil Learning Mission hjælpe med at gøre Danmark til et foregangsland for fri, intuitiv læring. Vi er en organisation af forandringsagenter, der vil lukke kløften mellem de færdigheder, børn lærer i dag, og de færdigheder, vi har brug for i 2020 for at trives og for at fremme en bæredygtig udvikling.

Hvad vil vi gøre for at erstatte læringsprincipperne?

Der kommer ikke til at ske en politisk forandring uden folkets opbakning. Derfor vil vi skabe en folkelig bevægelse for fri læring. Vigtigst af alt vil oplyse offentligheden om ulemperne ved det traditionelle skolesystems læringsprincipper og fordelene ved at lade børn lære gennem intuitiv udforskning baseret på deres egne unikke kognitive, følelsesmæssige og fysiske evner.

Dette vil vi gøre gennem en oplysningskampagne på sociale medier der starter 16. januar 2020 i håb om at få støtte og medlemmer til vores græsrodsbevægelse. Når et flertal i befolkningen kan se værdien af en transformation af skolesystemet for både mennesker og samfund, kan vi fremskynde den nødvendige politiske reaktion, og vi vil derfra fokusere på at få politikerne til at vedtage en ny skolelov.

Vi ved, at det er omfattende at transformere skolesystemet, og derfor har vi brug for din hjælp. Vil du hjælpe med i læringsrevolutionen?

TRANSFORMATIONEN ER I GANG

Bevidstheden omkring ulemperne ved de traditionelle læringsprincipper øges eksponentielt, og der findes heldigvis allerede sundere læringsmiljøer, der har tillid til lærere og børns intuition. De implementeres i øjeblikket over hele verden med positive resultater, og det er denne transformation, vi ønsker at accelerere.

UNICEF har oprettet rettighedsskoler, der fungerer som certifikater til skoler, der giver børn indflydelse på deres udvikling og uddanner dem i deres rettigheder. FN har også inkluderende uddannelse for alle som en del af deres verdensmål for bæredygtig udvikling.

This image has an empty alt attribute; its file name is Skærmbillede-2019-08-07-kl.-21.36.47.png

Sundere læringsmiljøer implementeres i hele verden

Flugten fra folkeskolen er tydelig i Danmark, og mange af de forældre, der vælger folkeskolen fra, vælger i stigende grad hjemmeundervisning, privat- og friskoler. Mange af disse læringsmiljøer er bl.a. inspireret af principperne fra unschooling-filosofien, Montessori-uddannelsen og Sudbury-skolerne, der har større tillid til lærerne og det enkelte barn. 

Samtidig er nyere netværk af skoler uden de gamle læringsprincipper ved at vinde frem – bl.a. Agile Learning Centers, der er i gang med at ekspandere sine læringsmiljøer i flere lande.

VORES FØRSTE PROJEKTER

Vi er en nyoprettet græsrodsorganisation og arbejder i øjeblikket på udvikling og fundraising til vores to projekter:

Skoletelefonenen rådgivningstelefon for skolebørn, som oplever en svækket læringsglæde. Udover at række en hånd ud til disse børn og hjælpe dem med at give dem ro og genopbygge deres selvværd, vil vi også samle aktuel empiri for at se hvilke udfordringer dagens skolebørn specifikt står med.

En oplysningskampagne på sociale medier med 100 opslag 100 dage i træk. Vi er i gang med at producere 100 forskellige opslag i form af forskningsgrafik, videopodcasts, illustrationer, artikler, inspirerende videoer samt portrætter af mennesker og organisationer, der er en del af løsningen. Hvis du føler, at du kan bidrage, må du endelig give lyd.

Derudover arbejder vi på en transformationsplan, som vi håber at kunne præsentere i 2020. Den kan forhåbentlig være med til at engagere vores politikere i den transformation, vi før eller siden kommer til at forholde os til som samfund.

Scroll til toppen